Arriba la fracció multiproducte a la planta de triatge. Què passa?

La planta de triatge de multiproducte i transferència de residus d’Osona és una instal·lació que permet triar els envasos lleugers i el paper i cartó, i la transferència de les fraccions orgànica i resta cap al Centre de tractament de residus municipals d’Osona i el Ripollès (CTR).

La planta de triatge es va posar en funcionament l’any 2006 i dos anys més tard, la planta de transferència. La planta de triatge està dissenyada per tractar unes 7.000 tones de multiproducte per any i torn. Les tones provenen de la majoria dels municipis d’Osona.

Control de vehicles

Els camions arriben a la planta i es pesen.

Recollida

Els camions recullen la bossa de multiproducte, que has generat a casa teva.

Recepció i descàrrega

Descarreguen a la zona de recepció i una pala carrega les bosses cap a un dosificador.1

Cabina de triatge manual

Les bosses arriben a una primera cabina on uns operaris fan una tria manual de cartró, film i voluminosos.

Obridor de bosses

Les bosses van a parar a l’obridor de bosses.

Garbell giratori

El material arriba a un garbell giratori on es fa una primera selecció per mida.

- El material d'una mida inferior a 8 cm passa a través d'un electroimant, que separa el material fèrric, i la resta va a un dipòsit controlat.
- El material de diàmetre entre 8 i 15 cm va a una tremuja vibratòria.
- El material de diàmetre superior a 15 cm va a la segona cabina de triatge manual.

Cabina de triatge manual

El material més lleuger que ha separat la tremuja va a la cabina de triatge manual. A la cabina de triatge manual uns operaris separen el film, el paper i el cartró, i si hi arriba algun tipus d'envàs.

Separació automatitzada segons material

El material més pesat que surt de la tremuja passa per un electroimant i arriba als separadors òptics que seleccionen els diferents envasos lleugers per tipus de plàstic i paper i cartró.

Separador d'alumini

El material que no ha estat seleccionat pels separadors òptics passa per l'inductor de Foucault, que separa les llaunes d'alumini.

Selecció manual d'afinament

El material restant passa per una selecció manual d'afinament.

Materials recuperables

Tot els materials separats s'embalen per portar-los a empreses recicladores on, després d'un procés de reciclatge, serviran com a primera matèria per fer nous productes.

Materials no recuperables

Tot el material que no es pot recuperar es porta majoritàriament al dipòsit controlat d'Orís. No se n'obté res.

Electroimant

Aprofitant les seves propietats magnètiques, atreu i separa els materials fèrrics (llaunes de conserva, llaunes de refresc, xapes...) de la resta de residus.

Separador òptic

Un dispositiu infraroig detecta els plàstics (PET, PEAD i mixt). La separació es produeix mitjançant un impuls d’aire que s’activa quan els detecta. Els plàstics salten i es separen i la resta de materials es consideren rebuig i cauen cap avall i es transporten amb una cinta fins a l’exterior de la nau.

Premsa

Compacta els plàstics que s’han triat i també l’alumini. S’obtenen bales de materials que s’emmagatzemen i es porten a reciclar en una altra instal•lació.

Electroimant

Aprofitant les seves propietats magnètiques, atreu i separa els materials fèrrics de la resta de residus. Els residus que no separa es consideren rebuig i circulen fins a l’exterior de la nau i es porten fins al dipòsit controlat.

Electroimant

El bioestabilitzat a mesura que va sortint del reactor passa per un electroimant que extreu el ferro. La resta es recull amb una caixa i quan és plena es porta fins al dipòsit controlat.