(+34) 938 834 128
Dipòsit controlat situat a Orís

El dipòsit controlat (abocador) situat a Orís rep els residus urbans que no es poden reciclar i que denominem fracció resta. Entrà en funcionament l’any 1995 i dóna servei a tots els municipis d’Osona i des de finals de 2006 també admet la fracció resta del Ripollès.

El dipòsit té 2 vasos, el vas A, ja clausurat, i el vas B, que es divideix en tres fases: la primera està clausurada, la segona fase està pendent de clausura i des de l’abril de 2016 s’està explotant la fase 3.1.

El projecte d’ampliació preveu que la fase 3.1 tingui una vida útil de gairebé 5 anys. Abans d’esgotar la seva capacitat es procedirà a l’ampliació del dipòsit controlat a través de la construcció de la fase 3.2 que tindrà capacitat per l’entrada de rebuig durant uns 9 anys, sempre i quan l’entrada sigui semblant a l’actual.
 
El dipòsit controlat disposa d’un sistema de tractament de lixiviats d’última tecnologia que permet tractar tots els lixiviats que es generen al dipòsit. També consta de dues microturbines que contribueixen en l’aprofitament energètic del biogàs.


Vista general vas B
Vista general del vas B

Explotació de la Fase 3.1 del vas B
Explotació de la Fase 3.1 del vas B
Què és i com funciona un dipòsit controlat?

Un dipòsit controlat és un espai on es dipositen els residus, de manera controlada seguint unes normes molt acurades que eviten els problemes de contaminació del medi ambient.

Un dipòsit rep els residus urbans que no es poden reciclar i que denominem fracció rebuig. Quan queda ple es clausura. Tot i que l’abocador ja no s’utilitzi, sempre més generarà lixiviats i biogàs que cal gestionar.


Clica el botó de més avall i descobreix, a través de la nostra visita virtual, com funciona un dipòsit controlat.
visita virtual
visita virtual


Com puc allargar la vida del meu dipòsit controlat?

. Separa correctament els residus a casa.

. Diposita cada bossa al contenidor que li pertoca.

. Porta els residus especials a la deixalleria.

. Abans de llençar un aparell, assegura’t que no funciona.

. Dóna una ‘segona vida’ a aquells productes que es poden reciclar: orgànics, paper, cartró, envasos lleugers, vidre i residus especials.


Més informació:

Esquema de funcionament del Dipòsit controlat d’Orís
Vista aèria del Dipòsit controlat d’Orís
Tríptic informatiu: Descobreix el CTR i dipòsit controlat
Revista Infoenviro (maig 2007): “Vertedero controlado de la comarca de Osona, con tratamiento de lixiviados y biogàs”
Revista Infoenviro (febrer 2009): “Valorización energética de biogàs en depósitos controlados mediante microturbinas”