(+34) 938 834 128
Planta de triatge de multiproducte i transferència de residus d’Osona

La planta de triatge de multiproducte va entrar en funcionament l'any 2006 i a finals de 2008 es va integrar en aquesta instal·lació una planta de transferència de residus.

A la planta de triatge es seleccionen els residus procedents del contenidor multiproducte, de color blau amb tapa groga: plàstics, brics, llaunes, paper i cartró. Cada any, la planta pot arribar a tractar unes 14.000 tones de multiproducte.

La instal·lació tria els envasos lleugers i el paper i cartró a partir d’un circuit complex que combina la selecció manual i mecànica a fi de detectar i separar els diferents materials que hi arriben. L’objectiu de la planta és obtenir uns materials homogenis que, un cop classificats i premsats, s’emmagatzemaran en una zona d’estocatge. Finalment, un recuperador autoritzat ho portarà cap al seu destí final, les plantes de reciclatge.

A la planta de transferència, com el seu nom indica, es transfereix la fracció resta i la fracció orgànica per tal d’optimitzar el transport de residus cap al Centre de tractament de residus municipals d’Osona i el Ripollès (CTR).

Vista general planta de triatge
Vista general planta de triatge

Cinta transportadora de la cabina de triatge manual de residus voluminosos o no reciclables
Triatge manual a la planta

Estocatge de residus triats
Estocatge de residus triats
Com funciona la planta de triatge?

Clica el botó de més avall i descobreix, a través de la nostra visita virtual, com funciona la planta de triatge.
visita virtual
visita virtualSaps quins materials obtenim del reciclatge?

Del triatge del multiproducte obtenim paper, cartró, plàstic tipus film, PET, PEAD, mixt i llaunes. Si ho reciclem obtenim:

Esquema de materials que es poden produir amb els residus obtinguts de la planta de triatge de multiproducte.

Més informació:

El multiproducte. Què és, què n'obtenim si reciclem i funcionament de la planta
Revista Infoenviro (setembre 2006): “Planta de valorización y transferencia de residuos de la comarca de Osona, Vic (Barcelona)”
Resultats de la Planta de Triatge de multiproducte i transferència de residus d'Osona 2023