(+34) 938 834 128
Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona.

També podeu consultar els plecs de clàusules administratives generals i particulars de les licitacions.

Mà que signa un contracte o document
Plataforma Pública de Contractació
info
Enllaç a la plataforma de contractació pública de la generalitat de Catalunya