(+34) 938 834 128
Licitacions
DATA
18/03/2016
NÚM. EXPEDIENT
3/2016
OBJECTE DEL CONTRACTE

Servei de realització de les tasques de control analític del dipòsit controlat situat a Orís
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Cap
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Negociat sense publicitat
ACORD/ANUNCI LICITACIÓ
Resolució licitació
PLEC ADMINISTRATIU
Plec administratiu
PLEC TÈCNIC
Plec tècnic
PROJECTE
DATA LÍMIT
PRESENTACIÓ PLIQUES
08/04/2016 a les 14.00 hores
DATA D'OBERTURA
PLIQUES
13/04/2016 a les 13.00 hores
ALTRES
ACORD ADJUDICACIÓ
ANUNCI ADJUDICACIÓ
ADJUDICATARI
DATA
15/02/2016
NÚM. EXPEDIENT
2/2016
OBJECTE DEL CONTRACTE

Assistència tècnica pel seguiment i control de l'explotació del Centre de tractament de residus municipals d'Osona i el Ripollès
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Cap
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Negociat sense publicitat i amb més d'un criteri d'adjudicació
ACORD/ANUNCI LICITACIÓ
Resolució licitació
PLEC ADMINISTRATIU
Plec administratiu
PLEC TÈCNIC
Plec tècnic
PROJECTE
DATA LÍMIT
PRESENTACIÓ PLIQUES
04/03/2016 a les 14.00 hores
DATA D'OBERTURA
PLIQUES
09/03/2016 a les 13.00 hores
ALTRES
ACORD ADJUDICACIÓ
Resolució adjudicació
ANUNCI ADJUDICACIÓ
ADJUDICATARI
IDP Ingenieria i Arquitectura Iberia, SL