(+34) 938 834 128
Visita el CTR, el dipòsit controlat i la planta de triatge i aprèn amb els nostres programes escolars
Visites guiades a les instal·lacions i activitats didàctiques
Visites escolars i programes educatius a l’abocador o dipòsit controlat d’Orís i a la planta de triatge de multiprodcute d’Osona
Crèdits
La idea original i el contingut pedagògic d’aquest WebQuest han estat elaborats per viladraueducacio.com, i el disseny, per badabadoc, per fer de material de suport a les visites a la planta de triatge del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona.

Aquest recurs didàctic ha estat finançat per Ecoembes (Ecoembalajes España, SA).

Està dirigida als alumnes d’educació secundària de la comarca d’Osona.

Aquesta plantilla es basa en l’adaptació i traducció a l’espanyol feta per Isabel Pérez Torres , basada  en la plantilla original descarregada de laWebQuest Page , amb el permís de Bernie Dodge .

Correcció: Siscu Ruiz i Rocio Villegas
Els recursos, els productes i el seu cicle de vida

Cada dia als diaris, a la televisió, a la ràdio o per Internet, sentim o veiem notícies sobre la quantitat de residus que generem i la contaminació que produeixen a l’aigua subterrània, a l’aire, als boscos i als mars, i com aquesta contaminació provoca problemes de salut als éssers vius. També sabem que els recursos són limitats i que la solució no és colgar-los en abocadors.

Com sabeu, el cicle de vida dels productes comença en el moment en què s’extreu la matèria primera, que continua quan es sotmeten a diferents processos de transformació i que acaba quan els productes es distribueixen en establiments per a la seva venda al consumidor. Una vegada hem fet aquest primer consum, els productes es converteixen en residus, però tenim nous materials. Com els gestionem? Què en fem?

Tot i que en els darrers anys s’han fet moltes campanyes d’informació i comunicació ambiental per tal d’intentar fer un canvi en els hàbits de la població, sembla que la millora ambiental costa d’arribar i mentrestant les muntanyes i muntanyes de residus van augmentant.

Per aquest motiu, els nostres ajuntaments han decidit nomenar una comissió d’experts perquè investiguin què passa quan omplim el contenidor de multiproducte amb tants i tants productes i materials. El resultat d’aquesta investigació es donarà a conèixer a la població per mitjà d’un tríptic on també es proposaran bones pràctiques per millorar el reciclatge i la valorització dels nostres residus. A més, també es proposaran bones pràctiques de l’ús per millorar el reciclatge i la valorització dels nostres residus.

atencio
ATENCIÓ! Vosaltres sou els escollits per formar aquesta comissió i teniu la responsabilitat d’informar, comunicar i formar la població per fer un canvi d’hàbits amb l’objectiu de millorar la salut del planeta i de tots nosaltres.